Loading...

Zapewniamy możliwość korzystania z usług świadczonych w naszych placówkach:

  • na zasadach komercyjnych/odpłatnych lub bezpłatnie
  • w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia
  • w ramach opieki abonamentowej zarówno firmowej jak i indywidualnej
  • a także we współpracy z gronem licznych i znamienitych partnerów medycznych – zarówno firm medycznych jak i towarzystw ubezpieczeniowych.
Narodowy Fundusz Zdrowia pełni w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika. Dzięki środkom z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym. Centrum Medycznym Corten Medic realizuje umowę z NFZ w m.in. w zakresie świadczeń stomatologicznych, podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki, rehabilitacji.
Falc ratuje poszkodowanych i chorych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia. Pacjenci objęci opieką Falc, którzy są uprawnieni do korzystania z usług Corten Medic mogą umawiać się samodzielnie, poprzez Portal Pacjenta, telefonicznie dzwoniąc do wybranej placówki Corten Medic lub za pomocą infolinii Falc.
INTER Polska S.A. w swojej ofercie posiada między innymi ubezpieczenia zdrowotne. Pacjenci objęci opieką INTER Polska S.A. mogą korzystać z usług wszystkich przychodni Corten Medic. Przed umówieniem się na wizytę należy sprawdzić czy mieści się ona w przysługującym pakiecie.
Pacjenci mogą umawiać się samodzielnie, poprzez Portal Pacjenta Corten Medic, telefonicznie dzwoniąc do wybranej placówki Corten Medic, lub za pomocą infolinii swojego ubezpieczyciela.
Miasto stołeczne Warszawa jest partnerem Centrum Medycznego Corten Medic w realizowaniu programów i projektów dotyczących usług zdrowotnych i promocji zdrowia wśród mieszkańców Warszawy. Do wspólnych programów należą m. in. program profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom ("Zdrowie, Mama i Ja") i grypie ("Grypa 65+"). Mieszkanki Warszawy mogą również zapisać się w Centrum Medycznym Corten Medic na refundowane zajęcia szkoły rodzenia.