Kinaza kreatynowa (CK)

Sprawdź cenę:

  • Wybierz masto

  • Opis

    Aktywność kinazy kreatynowej (CK). Podstawowym zastosowaniem klinicznym oznaczenia aktywności kinazy kreatynowej jest rozpoznawanie i monitorowanie chorób mięśni, w mniejszym stopniu diagnostyka zawału serca. Kinaza kreatynowa lokalizuje się w mięśniach: szkieletowych, mięśniu sercowym oraz w mózgu, przy czym lokalizacje te różnią się wzorcami izoenzymów (izoform). CK jest dimerem składającym się z dwu podtypów cząsteczek: B (ang. brain – mózgowy) i M (ang. muscle – mięśniowy). Mięsień sercowy wytwarza izoenzym CK-MM w 70% i CK-MB w 30%, mięśnie szkieletowe wytwarzają w 98% CK-MM i CK-MB, oba te izoenzymy znajdują się znaczących ilościach w surowicy.

Skip to content