Loading...

Glukoza w moczu

Opis

Ilościowe oznaczenie glukozy w moczu wykonywane  zazwyczaj w ramach ogólnego badania moczu. Wskazaniami do badania jest diagnostyka cukrzycy i nieprawidłowości funkcjonowania nerek. Za fizjologiczne przyjmuje się stężenie niewykrywalne lub niskie. Glukoza staje się wykrywalna w moczu (cukromocz, glikosuria) w przypadku stężenia glukozy w krwi, które przekroczyło zdolność nerek do resorpcji przefiltrowanej glukozy.

ScrollToTop