Loading...

Szybkie testy na przeciwciała koronawirus w Corten Medic

Teraz dostępne w naszym Centrum Medycznym

26.03.2020

W Corten Medic wykonujemy szybkie testy do wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciw koronawirusowi (2019-nCoV). Już po 10 minutach Pacjent otrzymuje wynik testu. Testy są prowadzone według rygorystycznych procedur bezpieczeństwa, mających zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Pacjenta i personelu. Poniżej odpowiedzi na najważniejsze kwestie związane z testami na koronawirus. 


testy-koronawirus


1. Co to jest test do wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciw koronawirusowi (2019-nCoV)?

Obecnie istnieją testy genetyczne i immunologiczne. Testy genetyczne pozwalają na odnalezienie cząstek patogenu wirusa we krwi, co oznacza że wskazują z całkowitą pewnością czy osoba badana jest chora. Pozwalają tez na wykrycie choroby na bardzo wczesnym etapie, zanim wystąpią pierwsze objawy.

Testy immunologiczne sprawdzają obecność przeciwciał we krwi. Oznacza to, że w momencie gdy wirus w organizmie zostanie rozpoznany przez organizm badanego, ten zaczyna się bronić-rozpoczyna wytwarzanie przeciwciał, które wykrywa test. Testy są w stanie rozpoznać obecność wirusa w dosyć zaawansowanym etapie choroby (po pierwszych objawach), są jednak bardzo czułe i wiarygodne (zwłaszcza wynik pozytywny).

Szybki test jest wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro w użytku profesjonalnym i posiada znak CE, co oznacza, że spełnia wymagania europejskiej dyrektywy 98/79/EC. Test może być sprzedawany i wykorzystywany we wstępnej diagnostyce, ponieważ został zgłoszony w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce. Opracowała go firma Hanzgou Hanzgou All Test Biotech Co. Ltd.


punkty-covid


2. Jak wygląda badanie w Corten Medic?

W Corten Medic badanie przeprowadzane jest przy zachowaniu procedur szczególnej ostrożności. Ma to zapewnić Pacjentom maksymalne bezpieczeństwo w trakcie badania. Pacjenci w czasie obecności w centrum medycznym są całkowicie wyizolowani, mają kontakt jedynie z personelem medycznym przeprowadzającym badanie. Wszystkie materiały oraz pomieszczenia są dezynfekowane po każdym Pacjencie, a badania są przeprowadzane o ściśle wyznaczonych godzinach.

Samo badanie odbywa się poprzez pobranie kropli krwi (z palca dłoni) do analizatora. Po 10 minutach na analizatorze widoczny jest wynik badania (pozytywny lub negatywny).

Zasada działania testu jest podobna, do np. testu ciążowego. Do kasetki, w której jest okienko, nakrapiany jest materiał badawczy. W tym przypadku materiałem jest krew pełna, surowica lub osocze. Po 10 minutach w okienku testowym pojawia się wynik. W zależności od tego, czy w okienku pojawią się czy nie kolorowe prążki test ma wynik dodatni lub ujemny.

3. Kiedy warto zrobić to badanie?

UWAGA! Jeśli Pacjent ma objawy kliniczne (kaszel, gorączka powyżej 38C, duszności, trudności w oddychaniu), oraz epidemiologiczne (miał kontakt z chorym na COVID-19 lub kimś, kto był podejrzany o tą chorobę, a także jeśli wrócił z regionów, w których rozprzestrzenia się wirus) NIE POWINIEN wykonywać testu COVID-19 na koronawirus w Corten Medic, ale bezzwłocznie skontaktować się z Sanepidem lub Szpitalem Zakaźnym.

Jeśli Pacjent bez objawów klinicznych lub epidemiologicznych lub z objawami niejednoznacznymi lub w innych uzasadnionych przypadkach (poczucie strachu, niepokoju, niepewności) MOŻE wykonać u siebie test COVID-19 Koronawirus w Corten medic. Test ten może zostać zalecony również przez Lekarza, jeśli spełnione są powyższe warunki.

WARTO wykonać test, jeśli Pacjent nie ma jednoznacznych przesłanek sugerujących zakażenie, ale z uzasadnionych powodów odczuwa dyskomfort (niepokój, niepewność), szczególnie gdy nie jest pewien jakie dalsze kroki podjąć.

4. Czy badanie da mi wiarygodne wyniki?

Testy dają wiarygodne wyniki, jednak wyników nie należy interpretować jako ostateczne, a jedynie podstawę do dalszego postępowania. W przypadku pozytywnego wyniku testów należy podjąć działania, aby zweryfikować wynik testami genetycznymi – wykonywanymi na zlecenie Sanepidu lub Szpitala zakaźnego. Wynik negatywny informuje, że należy stosować dalej izolację społeczną, ograniczyć możliwość kontaktu z innymi osobami oraz dalej obserwować organizm. Po badaniu Pacjent otrzymuje pisemną informację o wyniku testu oraz instrukcję dalszego postępowania.

5. Zalecenia w przypadku wyniku pozytywnego

Jeśli wynik testu jest pozytywny, oznacza to, że Pacjent powinien zostać poddany dalszej diagnostyce, gdyż istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że w jego organizmie jest wirus COVID-19. W tym momencie bardzo ważne jest zachowanie spokoju i rozwagi oraz bezwzględne stosowanie procedur bezpieczeństwa.

6. Zalecenia w przypadku wyniku negatywnego

W przypadku zyskania wyniku negatywnego Pacjent nadal powinien stosować się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz zaleceń lekarskich. Należy dalej obserwować organizm, a w sytuacji wystąpienia nowych objawów lub ich nasilenia skontaktować się z Sanepidem lub Szpitalem zakaźnym.

7. Ważne informacje na temat testów

Test jest badaniem przesiewowym. Analogicznie jak np. w przypadku testu ciążowego, test na koronawirusa jest wskazaniem, czy Pacjent powinien poddać się dalszej diagnostyce. Test ma bardzo wysoką, choć ograniczoną swoistość i czułość, więc może dawać wynik fałszywie ujemny lub fałszywie dodatni, jednak to nadal bardziej precyzyjne narzędzie do typowania osób do dalszej diagnostyki, niż kwestionariusze czy mierzenie temperatury.

ScrollToTop