Czas protrombinowy PT (INR)

Sprawdź cenę:

  • Wybierz masto

  • Opis

    Czas protrombinowy (PT) jest parametrem odzwierciedlającym funkcjonowanie zewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia. Składa się ona z kaskady czynników: II, V, VII, X i fibrynogenu. Niedobory tych czynników lub obecność substancji wpływających na ich funkcje (np. inhibitorów, przeciwciał, mutacji, doustnych  antykoagulanty, heparyna) wpływają na nieprawidłowości w mierzonym czasie krzepnięcia.

    Przedłużenie czasu protrombinowego spowodowane niedoborem lub zmianami funkcji czynników obserwuje się w chorobach miąższowych wątroby, skutkujących upośledzeniem biosyntezy czynników kompleksu protrombiny, w zespołach złego wchłaniania przebiegających z niedoborem witaminy K, czy w zespole rozsianego wykrzepiania  wewnątrznaczyniowego (z ang. DIC). PT jest badaniem służącym do kontroli leczenia doustnymi antykoagulantami (acenokumarol, warfaryna).


    Przygotowanie do badania

    Pobieranie rano i na czczo.

Badania laboratoryjne

Zobacz wszystkie
Skip to content