Polityka prywatności (RODO)

 1. Strona główna

Podmiot Corten Medic Sp. z o. o. (ADO), ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa o numerze NIP 521 400 95 50, jako przedstawiciel Podmiotów z Grupy Medea Health Sp, z o. o.(zwanych są dalej łącznie również jako CM CORTEN MEDIC) oraz pozostałe podmioty CM CORTEN MEDIC, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragną przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Wobec osób korzystających z usług placówki:
  1. przy ul. Pasaż Ursynowski 9, Warszawa; ul. Krakowskie Przedmieście 24/26, Warszawa; ul. Makolągwy 21, Warszawa; ul. Modzelewskiego 58, Warszawa; ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, Warszawa, ul. Roentgena 46/10 Warszawa, ul. Szkolna 6, Milanówek; ul. Gomulińskiego 2, Pruszków; ul. Beliny Prażmowskiego 33A, Radom; ul. Królowej Jadwigi 21/4, Radom, ul. Wojska Polskiego 78, Zwoleń; ul. Zagnańska 84b, Kielce; ul. Olszewskiego 21, Kielce;  – administratorem danych osobowych jest Tomasz Sikora prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Corten Medic  Tomasz Sikora z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19B, Warszawa 02-667 (dalej jako „Corten Medic”)
  2. przy ul. Mikołaja Kopernika 10, Ciechanów; ul. Targowej 25, Hrubieszów; al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 43/44, Mława; ul. Ignacego Jana Paderewskiego 14b, Nowy Dwór Mazowiecki; ul. Nowy Świat 38, Lublin; ul. Fabryczna 11/5, Lublin; al. Legionów 3/7, Kielce; ul. Jacka Malczewskiego 29, Radom; ul. Królowej Jadwigi 21/4, Radom; ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33A, Radom; ul. Belgradzkiej 4/U10, Warszawa; ul. Makolągwy 21, Warszawa; ul. Mehoffera 29, Warszawa; ul. Radiowej 1A, Warszawa; ul. Radzymińskiej 250, Warszawa; ul. Rawskiej 4, Warszawa;  ul. Modzelewskiego 58 Warszawa; ul. Krakowskim Przedmieściu 24/26, Warszawa; ul. Pasaż Ursynowski 9, Warszawa; ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, Warszawa; ul. Kijowskiej 1, Warszawa (dalej zwana jako „Corten Dental”)
  3. przy ul. Kijowskiej 1 – administratorem danych osobowych jest Corten Medic Praga Tomasz Sikora Sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, 03-738 Warszawa (dalej jako „Corten Medic Praga”).
  4. przy ul. Al. Legionów 3/7 – administratorem danych osobowych jest Medika Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Al. Legionów 3/7, 25-035 Kielce (dalej jako „Medika”).
  5. przy ul. Ignacego Krasickiego 29N – administratorem danych jest Corten Medic Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Iwicznej przy ul. Ignacego Krasickiego 29N, 05-500 Nowa Iwiczna (dalej jako „Corten Medic Spółka”).
  6. przy ul. Młynarskiej 26/28 – administratorem danych jest Paragon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 26/28, 01-171 Warszawa (dalej jako „Paragon”).
 2. Wobec kontrahentów Podmiotów z Grupy Corten Medic i ich przedstawicieli (dostawców i odbiorców usług oraz produktów, z wyłączeniem pacjentów) – współadministratorami danych osobowych wspólnie ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych są: Corten Medic Tomasz Sikora, Corten Medic Praga Tomasz Sikora Sp. j.,  Medika Sp. z o.o., Corten Medic Sp. z o.o., oraz Paragon Sp. z o.o.
 3. Wobec kandydatów aplikujących na oferty zatrudnienia w Podmiotach z Grupy Corten Medic – współadministratorami danych osobowych wspólnie ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych są: Corten Medic Tomasz Sikora, Corten Medic Praga Tomasz Sikora Sp. j., Medika Sp. z o.o., Corten Medic Sp. z o.o., oraz Paragon Sp. z o.o.
 4. Wobec osób, które zgłosiły swoje dane w zw. z otrzymywaniem newslettera – współadministratorami danych osobowych wspólnie ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych są: Corten Medic Tomasz Sikora, Corten Medic Praga Tomasz Sikora Sp. j., Medika Sp. z o.o., Corten Medic Sp. z o.o., oraz Paragon Sp. z o.o.
 5. Wobec osób, które umawiają wizyty przez funkcje Umów Wizytę – współadministratorami danych osobowych wspólnie ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych są: Corten Medic Tomasz Sikora, Corten Medic Praga Tomasz Sikora Sp. j., Medika Sp. z o.o., Corten Medic Sp. z o.o., oraz Paragon Sp. z o.o.
 6. Wobec osób kontaktujących się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych przez formularz kontaktowy i maila – współadministratorami danych osobowych wspólnie ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych są: Corten Medic Tomasz Sikora, Corten Medic Praga Tomasz Sikora j., Medika  Sp. z o.o., Corten Medic Sp. z o.o., oraz Paragon Sp. z o.o.

 

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA CM CORTEN MEDIC?

CM CORTEN MEDIC zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych CM CORTEN MEDIC może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez CM CORTEN MEDIC usług medycznych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ CM CORTEN MEDIC PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

 1. Jeśli korzystają Państwo z usług medycznych świadczonych przez CM CORTEN MEDIC:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzana danych osobowych
Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznych art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia) Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych

 

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Profilaktyka zdrowotna art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

art. 6 ust. 1 lit. e RODO
art. 9 ust. 2 lit. g RODO
art. 9 ust. 2 lit. i RODO

Medycyny pracy, w tym oceny zdolności do pracy pracownika art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 6, 11 i 12 ustawy o służbie medycyny pracy
Postawienie diagnozy medycznej art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań, w celu podejmowania działań w ramach profilaktyki zdrowotnej, co stanowi również prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjenta art. 6 ust. 1 lit. b RODO

art. 6 ust. 1 lit. e RODO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Objęcie programem medycznym w ramach badań medycyny pracy, na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z ADO, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. b RODO

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 6, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o służbie medycyny pracy

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Okres obowiązywania umowy

Objęcie programem medycznym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z ADO, w tym między innymi rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez ADO, kontaktu poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w sprawach związanych z objęciem opieką medyczną w ramach programu, co stanowi również prawnie uzasadniony interes ADO art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO

art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest realizacja umowy zawartej przez ADO z pracodawcą lub zleceniodawcą

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w systemie on-line – dotyczy osób posiadających konto w prowadzonym przez ADO systemie on-line art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO Okres prowadzenia konta
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi również prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 9 ust. 2 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CM CORTEN MEDIC, oddziałach i szpitalach CM CORTEN MEDIC, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO 30 dni
Wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Państwa zgody

 

 

 

 

 

 1. Jeśli korzystają Państwo z innych usług (niż usługi medyczne) świadczonych przez CM CORTEN MEDIC:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Realizacja umowy o świadczenie usługi lub podjęcie żądanych działań przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres niezbędny do zrealizowania umowy (zrealizowanie usługi)
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CORTEN MEDIC, oddziałach i szpitalach CORTEN MEDIC, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO 30 dni
Wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Państwa zgody
 1. Jeśli są Państwo klientami CM CORTEN MEDIC, w tym klientami prowadzonego przez CORTEN MEDIC sklepu internetowego lub osobami (beneficjentami), na rzecz których kupowane są usługi:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Realizacja umowy sprzedaży zawartej z kupującym, w tym dostarczenie kupującemu towaru lub usługi, kontakt z kupującym w związku z realizacją zamówienia, wystawienie dokumentu rozliczeniowego, co stanowi również prawnie uzasadniony interes ADO art.. 6 ust. 1 lit. b RODO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania)
Realizacja umowy sprzedaży zawartej z kupującym na rzecz osoby trzeciej, w tym dostarczenie beneficjentowi  towaru lub usługi, kontakt z beneficjentem w celu realizacji zamówienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania)
Realizacja umowy prowadzenia konta w sklepie internetowym art. 6 ust. 1 lit. b RODO  Okres prowadzenia konta
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CM CORTEN MEDIC, oddziałach i szpitalach CM CORTEN MEDIC, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO 30 dni

 

 1. Jeśli są Państwo kontrahentami CM CORTEN MEDIC:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Realizacja zawartej z CM CORTEN MEDIC umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres obowiązywania umowy
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CM CORTEN MEDIC, oddziałach i szpitalach CM CORTEN MEDIC, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

30 dni

 

 1. Jeśli działają Państwo w charakterze przedstawiciela kontrahenta CM CORTEN MEDIC, w tym jako osoba wyznaczona do kontaktu, osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Realizacja umowy zawartej przez CM CORTEN MEDIC z podmiotem, w którego imieniu Państwo występują, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO art. 6 ust. 1 lit.  f RODO Okres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo jako przedstawiciel kontrahenta/ klienta CM CORTEN MEDIC
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CM CORTEN MEDIC, oddziałach i szpitalach CM CORTEN MEDIC, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

30 dni

 

 1. Jeśli są Państwo potencjalnymi kontrahentami CM CORTEN MEDIC:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CM CORTEN MEDIC, oddziałach i szpitalach CM CORTEN MEDIC, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

30 dni

 

 1. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez ADO:
Cel przetwarzania danych   Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO Przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO, gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu (np. gdy zgłoszenie dotyczy reklamacji) art. 6 ust. 1 lit f RODO

art. 9 ust. 2 lit. f RODO

Przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

 

 

 

 1. Jeśli kontaktują się Państwo z ADO za pośrednictwem infolinii (inicjując lub odbierając połączenie telefoniczne)
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na nagranie rozmowy, co stanowi również prawnie uzasadniony interes ADO

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

12 miesięcy
Realizacja zamówionego kontaktu i prowadzenie związanej z tym kontaktem korespondencji art. 6 ust. 1 lit. a RODO Przez okres niezbędny do zrealizowania zamówionego kontaktu i prowadzenia korespondencji z nim związanej, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
Świadczenie usług medycznych i zarządzanie tymi usługami art. 9 ust. 2 lit. h RODO 12 miesięcy
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, co stanowi również prawnie uzasadniony interes prawny ADO art. 6 ust. 1 lit f RODO

art. 9 ust. 2 lit. f RODO

12 miesięcy

 

 

 

 

 1. Jeśli podejmowane są wobec Państwa przez CM CORTEN MEDIC działania marketingowe /wysyłany jest newsletter:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania /przetwarzania danych osobowych
Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością CM CORTEN MEDIC, w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach, newsletterów – w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO lub wyrażonej przez Państwa zgody art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest marketing produktów i usług

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego

Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do:

1) złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub

2) jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania udzielonej zgody

Profilowanie (tworzenie profili preferencji) zmierzające do dostosowania oferowanych przez ADO usług do Państwa potrzeb, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO; Do profilowania ADO nie wykorzystuje żadnych danych szczególnej kategorii, w tym danych znajdujących się w prowadzonej przez ADO dokumentacji medycznej. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób aplikujących na stanowiska w CM CORTEN MEDIC:
Prowadzenie procesu rekrutacji  

 

Art. 6 ust. 1 lit. a  RODO

 

Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy

 

SKĄD CM CORTEN MEDIC POZYSKUJE PAŃSTWA DANE?

Pacjenci:

Korzystanie z usług medycznych świadczonych przez CM CORTEN MEDIC

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji wizyty oraz wykonywania na Państwa rzecz usługi medycznej, m.in. konsultacji lekarskiej, badania, zabiegu.

W przypadku korzystania przez Państwa z programu medycznego w ramach badań medycyny pracy dane: imię, nazwisko, PESEL, (w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość), data urodzenia (w przypadku osoby przyjmowanej do pracy), adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) oraz stanowisko i opis warunków pracy, zostają przekazane ADO przez Państwa pracodawcę.

ADO może pozyskać również Państwa dane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

Klienci:

Korzystanie z innych niż medyczne usług świadczonych przez CM CORTEN MEDIC

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.
Klienci:

Dokonywanie zakupów, w tym korzystanie ze sklepu internetowego

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub od  osoby zawierającej umowę, przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.
Kontrahenci:

Nawiązywanie relacji handlowych

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.
Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, ADO zbiera Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.
Potencjalni kontrahenci Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, ADO zbiera Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe,
Użytkownicy formularzy kontaktowych Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 

Osoby kontaktujące się z ADO  za pośrednictwem infolinii

 

 

Dane osobowe utrwalane podczas rozmowy telefonicznej lub przekazane w celu realizacji zamówionego kontaktu są pozyskiwane  bezpośrednio od Państwa. Część utrwalanych podczas rozmowy danych ADO może już posiadać, co może być wynikiem łączącego Państwa z ADO stosunku prawnego/łączącej relacji biznesowej. W takiej sytuacji ADO podczas rozmowy telefonicznej może posługiwać się już wcześniej zebranymi danymi osobowymi.
Adresaci działań marketingowych Dane mogą być pozyskiwane:

1) bezpośrednio od Państwa;

2) od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe);

3) ze źródeł publicznie dostępnych (imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe)

 

CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA SWOICH DANYCH JEST KONIECZNE? 

Pacjenci:

Korzystanie z usług medycznych świadczonych przez CM CORTEN MEDIC

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych może uniemożliwić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ADO. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail ADO nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty.

Jeśli korzystają Państwo z prowadzonego przez ADO systemu on-line, podanie przez Państwa danych niezbędnych do prowadzenia konta jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości założenia i prowadzenia konta w systemie on-line.

Klienci:

Korzystanie z innych niż medyczne usług świadczonych przez CM CORTEN MEDIC

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji umowy jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z usługi lub wystawienia faktury.
Klienci:

Dokonywanie zakupów, w tym korzystanie ze sklepu internetowego

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości dokonania zakupu lub wystawienia faktury.
Kontrahenci:

Nawiązywanie relacji handlowych

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.
Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.
Potencjalni kontrahenci Jeśli podają Państwo dane bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy.
Użytkownicy formularzy kontaktowych Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania, jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.
Osoby kontaktujące się z ADO za pośrednictwem infolinii Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak w określonych sytuacjach może być warunkiem podjęcia przez ADO działań, których celem było nawiązanie połączenia telefonicznego lub przekazanie danych do kontaktu zwrotnego.
Adresaci działań marketingowych Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

 

KOMU CM CORTEN MEDIC MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie:

 1. pracownikom i współpracownikom ADO upoważnionym do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO,
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w szczególności dostawcom usług technicznych oraz organizacyjnych, które umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych przez danego administratora (podmiotom zewnętrznym dostarczającym usługi teleinformatyczne, podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę IT danego administratora, w tym firmom hostingowym w zakresie gromadzenia danych na zewnętrznych serwerach, sprzęt diagnostyczny, firmom kurierskim i pocztowym),
 3. towarzystwom ubezpieczeniowym, w tym w razie kierowania roszczeń przeciwko danemu administratorowi danych,
 4. dostawcom usług prawnych i doradczych danego administratora,
 5. innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia, dostępności świadczeń zdrowotnych oraz w celu skonsultowania wyników badań,
 6. organom władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z odpowiednich przepisów prawa, w tym Narodowemu Funduszowi Zdrowia, jeśli świadczenia są realizowane ze środków publicznych,
 7. rodzinie i bliskim, o ile dysponują oni odpowiednim upoważnieniem,

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

 

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN)?

Podmioty z Grupy Corten Medic mogą przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez nie działalności oraz podejmowanej z różnymi podmiotami współpracy. CM CORTEN MEDIC zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych i/lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ CM CORTEN MEDIC?

W związku z przetwarzaniem przez CM CORTEN MEDIC Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, CM CORTEN MEDIC umożliwia kontakt:

 • za pomocą e-maila: iod@cortenmedic.pl
 • drogą pocztową: ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.cortenmedic.pl

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych CM CORTEN MEDIC naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę:

 • za pomocą e-maila: iod@cortenmedic.pl,
 • drogą pocztową: drogą pocztową: ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa,
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.cortenmedic.pl

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Dodatkowo CM CORTEN MEDIC informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 • niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu CM CORTEN MEDIC nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Jeżeli CM CORTEN MEDIC przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez CM CORTEN MEDIC w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 

CZY WOBEC PANŚTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

Wobec Państwa danych mogą być podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), jeżeli podejmowanie decyzji w taki sposób jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy łączącej Państwa z ADO. Takie sytuacje mają miejsce w związku z wykonywaniem wiążącej Państwa z ADO umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych (np. decyzje dotyczące zapewnienia Państwu odpowiedniej dostępności usług, których podejmowanie w taki sposób jest niezbędne do zawarcia lub wykonania już zawartej umowy). O innych przypadkach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (jeśli takie występuje) informowani są Państwo bezpośrednio w dokumentach związanych z zawarciem i realizacją konkretnych umów zawieranych z ADO.

W każdym przypadku podejmowania przez ADO zautomatyzowanych decyzji przysługuje Państwu prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

CM CORTEN MEDIC stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w CM CORTEN MEDIC zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne i fizyczne.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Tomasz Sikora prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Corten Medic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19B, Warszawa 02-677 (dalej jako „Corten Medic”)

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, KONTAKT Z CM CORTEN MEDIC

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w każdym z Podmiotów z Grupy Medea Health Sp. z o.o., mogą się Państwo skontaktować:

Skip to content