Loading...

Promocja oferty firmy Corten Medic na rynkach krajów Zatoki Perskiej

Corten Medic Tomasz Sikora realizuje projekt pt. „Promocja oferty firmy Corten Medic na rynkach krajów Zatoki Perskiej poprzez udział w ogólnym programie promocji.“ w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-14-0085/21-00

Okres realizacji projektu: 2021-05-01 – 2022-12-31

Cel projektu i spodziewane efekty:

Celem Projektu jest wypromowanie oferty Wnioskodawcy, tj. innowacyjnych zabiegów stomatologicznych pod marką Corten Medic, poprzez realizację działań promocyjnych, dzięki którym zwiększona zostanie skala prowadzonej przez Firmę działalności eksportowej i osiągnięte zostaną bezpośrednie rezultaty ilościowe w okresie do końca 2024 r.:

 • podpisanie łącznie 10 kontraktów handlowych;
 • osiągnięcie sumarycznych przychodów z eksportu produktów (usług) będących przedmiotem Projektu na poziomie 350.000,00 zł;
 • osiągnięcie sumarycznych przychodów z eksportu ogółem na poziomie 350.000,00 zł (przedmiotem eksportu w Projekcie jest cała oferta Przedsiębiorstwa).

Rezultatem jakościowym będzie:

 • skuteczne zbudowanie pozytywnego wizerunku oferty eksportowej Spółki w skali międzynarodowej;
 • nawiązanie współpracy z zagranicznymi strategicznymi partnerami handlowymi;
 • pozyskanie nowych zagranicznych kontaktów handlowych z potencjałem ich efektywnego wykorzystania w długim okresie.

Koszt całkowity realizacji projektu (koszty kwalifikowane): 222 600,00 zł wartość dofinansowania UE: 133 560,00 zł

Projekt e-Zdrowie

Corten Medic Tomasz Sikora realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie w Corten Medic elektronicznej obsługi pacjentów dostosowującej działalność firmy do znowelizowanych przepisów prawa” w ramach działania 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza.Celem projektu jest implementacja w Corten Medic rozwiązań z zakresu innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych zmierzających do wprowadzenia pełnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki projektowi współfinansowanemu z Funduszy Europejskich firma Corten Medic będąc wyposażona w nowoczesny i innowacyjny sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne oprogramowanie poprawia jakość obsługi swoich Pacjentów oraz ułatwia dostęp do usług elektronicznych także przez osoby niepełnosprawne i wykluczone cyfrowo. W ramach realizacji projektu wdrażane są następujące moduły:

 • e-Portal
 • e-Rejestracja
 • e-Kolejka oczekujących
 • e-Recepta
 • e-Zlecenie
 • e-Kontrahent

Dotacja na kapitał obrotowy

Corten Medic Tomasz Sikora podpisało umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.Wysokość dofinansowania i jednocześnie jego całkowita wartość wynosi: 295 955,31 zł. Celem projektu Dotacja na kapitał obrotowy Corten Medic Tomasz Sikora jest zapewnienie wsparcia w zakresie utrzymania płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły  wskutek epidemii COVID-19. W efekcie ma to utrzymać działalność przedsiębiorstwa.

ScrollToTop