Realizowane projekty

 1. Strona główna

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowiaJesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wynik postępowania ofertowego dotyczącego umowy nr UM.POZ2.U-10947.2022-00/4575/2023/354 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ: 

Nazwa pełna Zwycięzcą jest spółka Entereo sp. z o.o.

ENTEREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000876974 NIP 5342632906 REGON 387912758 Adres siedziby Ryżowa 87, Opacz-Kolonia, 05-816 Opacz- Kolonia, Polska Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Cena zamówienia to 155200 zł brutto.

Promocja oferty firmy Corten Medic na rynkach krajów Zatoki Perskiej

Corten Medic Tomasz Sikora realizuje projekt pt. „Promocja oferty firmy Corten Medic na rynkach krajów Zatoki Perskiej poprzez udział w ogólnym programie promocji.“ w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-14-0085/21-00

Okres realizacji projektu: 2021-05-01 – 2022-12-31

Cel projektu i spodziewane efekty:

Celem Projektu jest wypromowanie oferty Wnioskodawcy, tj. innowacyjnych zabiegów stomatologicznych pod marką Corten Medic, poprzez realizację działań promocyjnych, dzięki którym zwiększona zostanie skala prowadzonej przez Firmę działalności eksportowej i osiągnięte zostaną bezpośrednie rezultaty ilościowe w okresie do końca 2024 r.:

 • podpisanie łącznie 10 kontraktów handlowych;
 • osiągnięcie sumarycznych przychodów z eksportu produktów (usług) będących przedmiotem Projektu na poziomie 350.000,00 zł;
 • osiągnięcie sumarycznych przychodów z eksportu ogółem na poziomie 350.000,00 zł (przedmiotem eksportu w Projekcie jest cała oferta Przedsiębiorstwa).

Rezultatem jakościowym będzie:

 • skuteczne zbudowanie pozytywnego wizerunku oferty eksportowej Spółki w skali międzynarodowej;
 • nawiązanie współpracy z zagranicznymi strategicznymi partnerami handlowymi;
 • pozyskanie nowych zagranicznych kontaktów handlowych z potencjałem ich efektywnego wykorzystania w długim okresie.

Koszt całkowity realizacji projektu (koszty kwalifikowane): 222 600,00 zł wartość dofinansowania UE: 133 560,00 zł

Projekt e-Zdrowie

Corten Medic Tomasz Sikora realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie w Corten Medic elektronicznej obsługi pacjentów dostosowującej działalność firmy do znowelizowanych przepisów prawa” w ramach działania 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza.Celem projektu jest implementacja w Corten Medic rozwiązań z zakresu innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych zmierzających do wprowadzenia pełnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki projektowi współfinansowanemu z Funduszy Europejskich firma Corten Medic będąc wyposażona w nowoczesny i innowacyjny sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne oprogramowanie poprawia jakość obsługi swoich Pacjentów oraz ułatwia dostęp do usług elektronicznych także przez osoby niepełnosprawne i wykluczone cyfrowo. W ramach realizacji projektu wdrażane są następujące moduły:

 • e-Portal
 • e-Rejestracja
 • e-Kolejka oczekujących
 • e-Recepta
 • e-Zlecenie
 • e-Kontrahent

Dotacja na kapitał obrotowy

Corten Medic Tomasz Sikora podpisało umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.Wysokość dofinansowania i jednocześnie jego całkowita wartość wynosi: 295 955,31 zł. Celem projektu Dotacja na kapitał obrotowy Corten Medic Tomasz Sikora jest zapewnienie wsparcia w zakresie utrzymania płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły  wskutek epidemii COVID-19. W efekcie ma to utrzymać działalność przedsiębiorstwa.

Skip to content