Organizacja

  1. Strona główna

Poniższe podmioty wyznaczyły jako przedstawiciela główny podmiot, tj. Corten Medic Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 19B, NIP 521 145 49 01.

Medea Health Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa
NIP 521 394 53 42
REGON 520388697

Corten Medic Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa
NIP 521 400 95 50
REGON 524687238

Corten Medic Praga Tomasz Sikora Sp. j.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa
NIP 113 226 52 85
REGON 016431294

Medika Sp. z o.o.
Al. Legionów 3/7, 25-035 Kielce
NIP 959 187 76 55
REGON 260274167

Paragon Sp. z o.o.
ul. Młynarska 26/28, 01-171 Warszawa
NIP 524 243 05 86
REGON 015187700

Corten Dental Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa
NIP 5242763721
REGON 146925124

Skip to content