Wizyty w Corten Medic

 1. Strona główna

Wizyty w Centrum Medycznym Corten Medic

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których znajdziesz podsumowanie najważniejszych zagadnień dotyczących wizyt w Centrum Medycznym Corten Medic oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Wizyty w Corten Medic

 • Jak sprawdzić zakres usług?

  Szczegółowe informacje dotyczące zakresu usług realizowanych w Centrum Medycznym Corten Medic są dostępne:
  • w każdej placówce Centrum Medycznego Coreten Medic
  • na stronie internetowej www.cortenmedic.pl w dziale dotyczącym oferty CM.

  Zakres usług można również sprawdzić kontaktując się telefonicznie z wybranym Centrum Medycznym. Pełna lista kontaktów dostępna w na stronie www.cortenmedic.pl w zakładce „Oddziały”.
  Za usługi komercyjne zapłacisz zgodnie z zasadami i cennikiem obowiązującym w danej placówce. Cennik usług medycznych również jest dostępny na stronie www.cortenmedic.pl.

 • Gdzie mogę skorzystać z opieki medycznej?

  Ze świadczeń medycznych możesz korzystać:

  w placówkach Centrum Medycznego Corten Medic, których lista znajduje się na www.cortenmedic.pl
  w placówkach partnerskich, których adresy możesz sprawdzić, logując się do Portalu Pacjenta
  w domu, zamawiając w Centrum Medycznym wizytę domową

 • Jak umówić się na wizytę w Centrum Medycznym Corten Medic?

  Pacjent może umówić się na wizytę lub badania:
  internetowo – po zalogowaniu się do Portalu Pacjenta, lub mailowo wypełniając formularz na stronie www.cortenmedic.pl po uprzednim kliknięciu „Umów wizytę”
  telefonicznie, dzwoniąc pod numer wybranej placówki, których numery kontaktowe znajdują się na stronie www.cortenmedic.pl w zakładce „Centra Medyczne”
  osobiście, bezpośrednio w centrum medycznym (adresy dostępne na stronie www.cortenmedic.pl w zakładce „Centra Medyczne”).

 • Jak odwołać umówioną wizytę?

  Jeśli nie możesz z jakichś powodów pojawić się na umówionej wizycie, bardzo prosimy o jej odwołanie. Jest to niezwykle ważne, ponieważ dzięki temu inny Pacjent może skorzystać z pomocy naszego lekarza.

  Odwołać wizytę możesz na kilka sposobów:
  • wysyłając zwrotny SMS z tekstem NIE w odpowiedzi na SMS z potwierdzeniem wizyty (jeżeli masz zaplanowaną więcej niż jedną wizytę, prosimy o wskazanie, która z nich powinna zostać odwołana)
  • za pośrednictwem Portalu Pacjenta
  • kontaktując się z telefonicznie z Centrum Medycznym, w którym masz umówioną wizytę
  osobiście, bezpośrednio w placówce

 • Jakie są możliwe rodzaje płatności?

  W Centrum Medycznym Corten Medic honorujemy takie rodzaje płatności jak:

  • gotówka
  • karty płatnicze
  • e-płatności (szybkie przelewy)
  • system ratalny
  • przelew bankowy

  Szczegółowe informacje o formach płatności znajdziesz tutaj.

Dokumentacja medyczna

 • Gdzie przechowywana jest moja dokumentacja medyczna?

  Odpowiedź pojawi się wkrótce.

 • Jak mogę odebrać swoją dokumentację medyczną?

  Pacjent może odebrać swoją dokumentację medyczną:

  • osobiście w placówkach Centrum Medycznego Corten Medic (po okazaniu dokumentu tożsamości np. dowód osobisty, paszport)
  • przez osobę upoważnioną wskazaną przez Pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości
  • przez przedstawiciela ustawowego za okazaniem ważnego dokumentu
 • Czy inna osoba może odebrać wyniki badań w moim imieniu?

  Tak. Aby osoba inna niż właściciel badań mogła odbierać wyniki, niezbędne jest pozostawienie w Centrum Medycznym Corten Medic upoważnienia, którego wzór można pobrać tutaj.

 • W jakiej formie mogę odebrać swoją dokumentację?

  Za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość Centrum Medyczne Corten Medic udostępnia dokumentację medyczną:

  • do wglądu w Przychodni w obecności lekarza
  • poprzez sporządzenie kopii dokumentacji*
  • poprzez wyciąg lub odpis dokumentacji*

  *Wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości naliczonej zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS oraz zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.

  Aktualne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

  • 0,30 zł za 1 stronę kopii
  • 8,44 zł za 1 stronę odpisu/wyciągu

  Opłaty za sporządzenie duplikatów wynoszą:

  • 8,50 zł za duplikat karty szczepień (karty uodpornienia)
  • 30,00 zł za duplikat Książeczki Zdrowia Dziecka
Skip to content