Świadczenia NFZ

 1. Strona główna

Świadczenia NFZ

Jeżeli jesteś ubezpieczony w NFZ lub posiadasz inne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, możesz korzystać m.in. z badań i porad lekarskich, leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, profilaktyki zdrowotnej. Zachęcamy do korzystania ze świadczeń w naszych placówkach. Jeśli zachodzi taka potrzeba, opiekę i leczenie możemy realizować także w domu Pacjenta. Poniżej znajdują się najważniejsze zagadnienia związane ze świadczeniami refundowanymi realizowanymi w Centrum Medycznym Corten Medic.

Świadczenia refundowane

 • Które świadczenia są refundowane?
 • Kto może korzystać z usług refundowanych?
 • Ogłoszenia i komunikaty NFZ
 • Opieka medyczna w święta i weekendy
 • Jakie świadczenia przysługują kobietom w ciąży?

Podstawowa opieka zdrowotna

 • Jakie są zasady funkcjonowania POZ

  Podstawowa opieka zdrowotna zapewnia wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w w gabinecie, poradni lub przychodni, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, mogą być świadczone w domu Pacjenta. Obejmują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą, którą sprawuje pielęgniarka/higienistka w środowisku nauczania i wychowania.

  Funkcjonowanie (za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ) oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wyboru Pacjenci mogą dokonać poprzez złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w wybranej przychodni.

 • Jak wybrać lekarza/pielęgniarkę/położną w Corten Medic?

  Zostań Pacjentem Centrum Medycznego Corten Medic w 3 prostych krokach:

  1. Wydrukuj i wypełnij deklarację wyboru ​lekarza POZ w dowolnej placówce Centrum Medycznego Corten Medic którą możesz pobrać tutaj.
  2. Zanieś wypełniony formularz do najbliższej placówki Centrum Medycznego Corten Medic.
  3. Korzystaj z bezpłatnej opieki zdrowotnej i szybkich zapisów on-line zakładając konto na naszym Portalu Pacjenta.

  Deklarację można również wypełnić w recepcji przed pierwszą wizytą u lekarza.

 • Czy mogę korzystać ze świadczeń lekarza rodzinnego w kilku placówkach Corten Medic?

  Tak. Pacjenci Centrum Medycznego Corten Medic, którzy podpisali deklarację wyboru świadczeniodawcy mogą umówić się na wizytę do dowolnego lekarza rodzinnego w najdogodniejszej dla siebie w danym momencie lokalizacji CM.

 • Jakie badania mogę wykonać w POZ?

  Badania hematologiczne:

  • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
  • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
  • retykulocyty,
  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

  Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

  • sód,
  • potas,
  • wapń zjonizowany,
  • żelazo,
  • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
  • stężenie transferyny,
  • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
  • mocznik,
  • kreatynina,
  • glukoza,
  • test obciążenia glukozą,
  • białko całkowite,
  • proteinogram,
  • albumina,
  • białko C-reaktywne (CRP),
  • kwas moczowy,
  • cholesterol całkowity,
  • cholesterol-HDL,
  • cholesterol-LDL,
  • triglicerydy (TG),
  • bilirubina całkowita,
  • bilirubina bezpośrednia,
  • fosfataza alkaliczna (ALP),
  • aminotransferaza asparaginianowa (AST),
  • aminotransferaza alaninowa (ALT),
  • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
  • amylaza,
  • kinaza kreatynowa (CK),
  • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
  • czynnik reumatoidalny (RF),
  • miano antystreptolizyn O (ASO),
  • hormon tyreotropowy (TSH),
  • antygen HBs-AgHBs,
  • VDRL,
  • FT3,
  • FT4,
  • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.

  Badania moczu:

  • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
  • ilościowe oznaczanie białka,
  • ilościowe oznaczanie glukozy,
  • ilościowe oznaczanie wapnia,
  • ilościowe oznaczanie amylazy.

  Badania kału:

  • badanie ogólne,
  • pasożyty,
  • krew utajona – metodą immunochemiczną.

  Badania układu krzepnięcia:

  • wskaźnik protrombinowy (INR),
  • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
  • fibrynogen.

  Badania mikrobiologiczne:

  • posiew moczu z antybiogramem,
  • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
  • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

  Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

  Badanie ultrasonograficzne (USG):

  • USG tarczycy i przytarczyc,
  • USG ślinianek,
  • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
  • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
  • USG obwodowych węzłów chłonnych.

  Spirometria

  Zdjęcia radiologiczne:

  • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
  • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej:
  • zdjęcie czaszki,
  • zdjęcie zatok,
  • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

  Poza badaniami wymienionymi powyżej, lekarz POZ może kierować Pacjentów także na finansowane przez Fundusz badania endoskopowe: gastroskopię i kolonoskopię.

Skip to content