Gluten (F79)

Sprawdź cenę:

  • Wybierz masto

  • Opis

    Ilościowe oznaczenie in vitro  w surowicy krwi, z wykorzystaniem ekstraktu glutenu pszenicy, przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  alergenów glutenu, przydatne w diagnostyce alergii na gluten. Alergia na gluten należy, obok uczulenia na alergeny  mleka,  do najczęstszych alergii pokarmowych, dotykając od 10 do 20-25% wszystkich osób dotkniętych alergią pokarmową. Ziarno pszenicy, najczęściej spożywanego zboża glutenowego, zawiera około 8-15% białka, z czego 85%-90% stanowi gluten, stabilne termicznie białko spichrzowe. Gluten składa się z nierozpuszczalnych gliadyn i  glutenin o wysokim i niskim ciężarze cząsteczkowym. Wywołują one zależne od IgE reakcje alergiczne na pszenicę, które dotyczą nawet 0,4% światowej populacji. Białka podobne do gliadyny, objęte wspólną nazwą glutenu, znajdują się również w innych zbożach, określonych przez to jako zboża glutenowe. Stąd, alergia na gluten, poza pszenicą dotyczy wszystkich zbóż glutenowych. Białkami tymi są: sekalina w życie, hordeina w jęczmieniu i awenina w owsie.

Skip to content