QuantiFERON-TB

Sprawdź cenę:

  • Wybierz masto

  • Opis

    Quantiferon TB Gold Plus jest wysoce specyficznym i czułym testem pośrednim stosowanym do rozpoznania utajonego (latentnego) zakażenia prątkiem gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis, M. tuberculosis), opartym na pomiarze uwalnianego przez uczulone limocyty interferonu gamma (γ), określanym jako test IGRA (ang. interferon γ release assays). Test należy stosować po oszacowaniu ryzyka zakażenia, łącznie z badaniem radiograficznym, badaniami bakteriologicznymi i innymi medycznymi badaniami diagnostycznymi. Opiera się na ocenie nasilenia odpowiedzi komórkowej, CMI (ang. cell mediated immunity), in vitro na restymulację antygenami mykobakterii. Odpowiedź manifestuje się wydzielaniem IFN-γ przez uczulone swoiście antygenami prątka limfocyty T. Antygeny użyte w teście występują u bakterii kompleksu M. tuberculosis, natomiast nie występują u szczepów szczepionkowych, BCG, Bacille Calmette-Guérin) oraz u większości mykobakterii nie wywołujących gruźlicy (z wyjątkiem M. kansasii, M. szulgai i M. marinum). W teście krew badanego inkubowana jest z dwoma zestawami antygenów M. tuberculosis: TB1 i TB2. TB1 jest zestawem antygenów stymulujących limfocyty T CD4+ składającym się z antygenu ESAT-6 (ang. early secretory antigen target 6) i antygenu CFP-10 (ang. culture filtrate protein 10). TB2 zawiera dodatkowo antygeny stymulujące limfocyty T CD8+ Zastosowanie dwóch zestawów antygenów pozwala na bardziej szczegółową ocenę odpowiedzi immunologicznej i wnioskowanie o fazie zakażenia. Odpowiedź limfocytów T CD8+ może wskazywać na aktywną/wczesną postać choroby, ale wymaga dalszych badań potwierdzających, zgodnie z obowiązującymi algorytmami.

Skip to content