Toksokaroza canis p-ciała

Sprawdź cenę:

  • Wybierz masto

  • Opis

    Toksokaroza jest chorobą pasożytniczą powodowaną przez nicienia Toxocara canis (glista psia) lub Toxocara cati (glista kocia). Do zarażenia dochodzi drogą pokarmową – jaja pasożyta mogą być przenoszone do ust na rękach zabrudzonych ziemią czy na zabawkach (łopatki, wiaderka), przez niemyte jarzyny, etc. Infestacja u ludzi może dotyczyć wątroby, serca, płuc, mięśni, oka i mózgu. Choroba może przebiegać w jednej z trzech postaci, jako: 1) toksokaroza utajona – u dzieci, o przebiegu skrytym i z łagodnym objawami subklinicznymi; 2) toksokaroza trzewna – larwa wędrująca w organach wewnętrznych – z objawami związanymi z reakcją zapalną narządów; 3) toksokaroza oczna – larwa wędrująca do tylnej części oka – z możliwą utratą widzenia, u starszych dzieci i młodych dorosłych. Dorosła postać T. canis żyje w jelicie cienkim psów i szczeniaków, prawie zawsze zarażANYCH tuż po urodzeniu. Wydalane z kałem psów jaja trafiają do gleby. W jajach przebywających w glebie następuje rozwój zarodka, który po 2 do 5 tygodni przekształca się w inwazyjną formę larwalną. Jaja Toxocara przeżywają w środowisku przez lata. Ciężkość choroby zależy od liczby połkniętych jaj i nasilenia reakcji alergicznej organizmu. Choroba prawie zawsze przebiega łagodnie, skąpo lub bezobjawowo i jest samoograniczającym się procesem, choć w przypadku zajęcia mózgu przebieg może być ciężki. Na objawy ostrej fazy choroby składają się m.in.: ból brzucha, obniżony apetyt, gorączka, kaszel, nerwowość, świszczący oddech, pokrzywka, obniżona ostrość widzenia (przy zajęciu oka). Testy ELISA odgrywają znaczącą rolę w diagnostyce choroby. Badanie pozwala na określenie w surowicy krwi poziomu przeciwciał IgG specyficznych dla antygenów T. canis. Obecność przeciwciał potwierdza przebytą lub aktualną infestację z niedużym stanem zapalnym. W przypadku zajęcia oka poziom przeciwciał może być niski. Do innych badań wspierających rozpoznanie toksokaryozy należy oznaczenie poziomu przeciwciał IgE całkowitych oraz eozynofilii.

Skip to content