Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

Sprawdź cenę:

  • Wybierz masto

  • Opis

    Dehydrogenaza mleczanowa lub dehydrogenaza kwasu mlekowego (LDH) jest enzymem występującym w cytoplazmie wszystkich komórek organizmu, a jej stężenie jest najwyższe w komórkach o wysokim metabolizmie energetycznym: jak m.in. w komórkach mięśnia sercowego, mięśni szkieletowych, wątroby, mózgu, w erytrocytach i leukocytach. Ze względu na różnice w budowie cząsteczkowej rozróżnia się pięć tzw. izoenzymów LDH, oznaczonych jako LDH 1-5, których wzajemne proporcje są charakterystyczne dla narządu. Nawet nieduże uszkodzenie komórek (tkanek) prowadzi do istotnego wzrostu aktywności LDH w krwi i zmiany proporcji jej izoenzymów, co spowodowane jest kilkusetkrotnie wyższym fizjologicznym stężeniem LDH w tkankach w porównaniu do osocza.


    Przygotowanie do badania

    Brak szczególnych wskazań.

Skip to content