Cholesterol HDL w surowicy

Sprawdź cenę:

 • Wybierz masto

 • Opis

  Badanie stężenia cholesterolu frakcji  HDL jest badaniem przesiewowym, wykonywanym  w celu oceny ryzyka rozwoju miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak choroba wieńcowa i zawał serca, udar mózgu i miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych itd. .

  Badanie wchodzi w skład badania profilu lipidowego: „Lipidogramu”. Obniżone stężenie HDL – „dobrego cholesterolu”  – jest czynnikiem ryzyka  rozwoju choroby niedokrwiennej, nawet jeśli stężenie całkowitego cholesterolu jest w granicach wartości prawidłowych.

  HDL (ang. High-density lipoprotein) – lipoproteina o wysokiej gęstości –  powstaje w wątrobie oraz ścianie jelita cienkiego i  jest kompleksem  białkowo-lipidowym występującym w osoczu krwi  pełniącym funkcję transporotową cholesterolu.


  Przygotowanie do badania

  Zalecane pobieranie rano i na czczo.

Skip to content