Cholesterol LDL – wyliczany

Sprawdź cenę:

  • Wybierz masto

  • Opis

    Badanie stężenia cholesterolu frakcji LDL jest badaniem przesiewowym, wykonywanym  w celu oceny ryzyka rozwoju miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak choroba wieńcowa i zawał serca, udar mózgu i miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych itd. .

    Badanie wchodzi w skład badania profilu lipidowego: „Lipidogramu” i pozwala ocenić czy wzrost stężenia cholesterolu całkowitego jest spowodowany wzrostem stężenia LDL. Podniesione  stężenie LDL – „złego cholesterolu” – jest czynnikiem ryzyka  rozwoju choroby niedokrwiennej, nawet jeśli stężenie całkowitego cholesterolu jest w granicach wartości prawidłowych.


    Przygotowanie do badania

    Zalecane pobieranie rano i na czczo.

Skip to content