Cytologia moczu

Sprawdź cenę:

  • Wybierz masto

  • Opis

    Płynna cytologia cienkowarstwowa, LBC (ang. Liquid Based Cytology) opiera się na unowocześnionej technice przygotowania preparatu cytologicznego. Pobrany materiał rozprowadzony jest automatycznie w odpowiednim płynie preparacyjnym, tak, by uniknąć powstawania skupień i nawarstwień komórek. Etap przygotowania preparatu zwiększa bardzo istotnie ilość komórek nadających się do oceny cytologicznej. Przygotowany automatycznie preparat barwiony jest w sposób klasyczny i oceniany przez patologa. Badania jest przydatne w diagnostyce onkologicznej: wstępnej i uzupełniającej w trakcie terapii (wykrycie ewentualnych wznów). Przeciwwskazania dla badania określa lekarz. Badanie wykonywane jest w:
    moczu, popłuczynach z pęcherza moczowego (cystoskopia), plwocinie, treści oskrzelowej, popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych, płynach z jam ciała, aspiratach biopsyjnych i innych.

Skip to content