Mikroskopowa ocena rozmazu krwi

Sprawdź cenę:

  • Wybierz masto

  • Opis

    Rozmaz krwi (manualnie). Rozmaz krwi jest mikroskopową, szczegółową ocena komórek krwi. Wykonywany jest  w przypadku uzyskania nieprawidłowego wyniku Morfologii krwi  w badaniu  automatycznym. W przypadku układu czerwonokrwinkowego analizuje się m.in. wielkość krwinek, stopień wybarwienia,  obecność nietypowych kształtów krwinek, wtrętów , obecność agregacji-rulonizacji oraz  form młodszych w szeregu rozwojowym.  Rozmaz pozwala  na pogłębienie wstępnej diagnostyki w kierunku np.  niedokrwistości,  nabytych i wrodzonych zaburzeń rozwojowych krwinek czerwonych (np. sferocytozy), chorób rozrostowych (m.in. czerwienicy prawdziwej, erytroleukemii). Analiza układu białokrwinkowego umożliwia dokładną ocenę populacji leukocytów, stopnia ich dojrzałości (obecność form młodszych w szeregu rozwojowym lub form bardziej dojrzałych), obecności form atypowych (np. limfocyty atypowe), obserwację obecności zmian morfologicznych (np. ciałek Dohlego, pałeczek  Auera – charakterystycznych dla ostrej białaczki mieloblastycznej). Ocena rozmazu mikroskopowego pozwala postawić wstępne rozpoznanie w kierunku chorób mieloproliferacyjnych (np. białaczki), niedoborów odporności, zakażeń  (np. mononukleozy zakaźnej) czy chorób pasożytniczych. Badanie populacji płytek pozwala na określenie niektórych przyczyn małopłytkowości.


    Przygotowanie do badania

    Pobieranie rano i na czczo.

Skip to content