P-ciała mitochondrialne AMA-M2

Sprawdź cenę:

  • Wybierz masto

  • Opis

    Przeciwciała przeciwmitochondrialne  (AMA), typu M2, oznaczane metodą immunofluorescencji (IIF) pośredniej, są  specyficzne dla  pierwotnej marskości żółciowej wątroby. Autoprzeciwciała przeciwmitochondrialne, AMA (ang. anti-mitochondrial antibodies) są przeciwciałami związanymi z patogenezą i diagnostyką przede wszystkim  pierwotnej marskości żółciowej wątroby, PBC (ang. primary biliary cirrhosis). Antygeny mitochondrialne rozpoznawane przez AMA są oznaczane liczbowo, jako M1 do M9. Wykazano, że w PBC aktywne są AMA M2, rozpoznające dehydrogenazy kwasów dwukarboksylowych: kompleksy zbudowane z wielu podjednostek dehydrogenaz:   pirogronianowej i oksyglutaranowej,   zlokalizowane w błonie mitochondrium. PBC objawia się uszkadzaniem wewnętrznych przewodzików żółciowych, które prowadzi do cholestazy. W następstwie dochodzi do stanu zapalnego, włóknienia i marskości. W przeciwieństwie do oznaczenia ogólnych przeciwciał AMA, oznaczanie przeciwciał AMA typu M2 wykazuje wysoką, osiągającą 95%,  specyficzność do PBC.

Badania laboratoryjne

Zobacz wszystkie
Skip to content