P-ciała mitochondrialne AMA

Sprawdź cenę:

  • Wybierz masto

  • Opis

    Autoprzeciwciała przeciwmitochondrialne, AMA (ang. anti-mitochondrial antibodies) są przeciwciałami związanymi z patogenezą i diagnostyką przede wszystkim  pierwotnej marskości żółciowej wątroby, PBC (ang. primary biliary cirrhosis). Antygeny mitochondrialne rozpoznawane przez AMA są oznaczane liczbowo, jako M1 do M9. PBC objawia się uszkadzaniem wewnętrznych przewodzików żółciowych, które prowadzi do cholestazy. W następstwie dochodzi do stanu zapalnego, włóknienia i marskości. W mechanizmie niszczenia uczestniczą AMA, dla których miejscem wiązania jest kompleks dehydrogenazy pirogronianowej zlokalizowany w błonie mitochondrium. AMA  nie wykazują pełnej specyficzności klinicznej dla PBC, gdyż stwierdzane są w przypadku polekowego uszkodzenia wątroby, tocznia trzewnego, kardiomiopatii czy w zespole antyfosfolipidowym.

Badania laboratoryjne

Zobacz wszystkie
Skip to content