Proteinogram

Sprawdź cenę:

 • Wybierz masto

 • Opis

  Proteinogram jest elektroforetycznym  rozdziałem białek surowicy na 5 podstawowych frakcji o różnej zdolności  poruszania się w polu elektrycznym:

  • albuminy
  • α1-globuliny i α2-globuliny (alfa-globuliny)
  • β1-globuliny i β2-globuliny (beta-globuliny)
  • γ-globuliny (gamma-globuliny)

  Poszczególne typy zmian proteinogramu są charakterystyczne dla określonych grup schorzeń np. niedobór α1-antytrypsyny i hipoalbuminemia występują w stanach zapalnych i chorobach wątroby. Zasadnicze znaczenie diagnostyczne proteinogramu polega na wykazaniu obecności dodatkowych prążków (frakcji), mogących odpowiadać białkom monoklonalnym.  Stwierdzenie obecności  tych frakcji jest punktem wyjścia do dalszej diagnostyki. Wskazaniem do wykonania badania jest diagnostyka: stanów zapalnych, chorób wątroby, zespołu nerczycowego, chorób nowotworowych i stanów z podwyższonym OB. Proteinogram należy wykonać w przypadku uzyskania nieprawidłowego wyniku stężenia białka całkowitego, a szczególnie w hiperproteinemi  (diagnostyka białka monoklonalnego) w celu określenia jego przyczyn.

Skip to content