Serologia kiły RPR / (VDRL)

Sprawdź cenę:

  • Wybierz masto

  • Opis

    Treponema pallidum (krętek blady) jest bakterią będącą czynnikiem etiologicznym choroby wenerycznej, kiły. Szkiełkowy test USR (ang. Unheated Serum Reagin),  makroskopowy test kłaczkowania z nieogrzewaną surowicą (wytrącanie osadu w formie kłaczków), należy do klasycznych, reaginowych, testów serologicznych używanych w badaniach przesiewowych zakażeń T. pallidum. W USR funkcję substytutu antygenu bakteryjnego, uczestniczącego w reakcji kłaczkowania z surowicą badanego, pełni kardiolipina.  Kardiolipina  jest jednym z antygenów krętka, lecz występuje także w komórkach eukariotycznych. Test  USR jest więc nieswoisty i posiada wysoki wskaźnik wyników fałszywie dodatnich, zwłaszcza w przebiegu ciąży, chorób układowych: tocznia, zespołu kardiolipinowego, szpiczaka, chłoniaka,  zakażeń wirusowych i gruźlicy. Dodatni wynik USR wymaga potwierdzenia. Dla potwierdzenia wykonuje się nieswoisty, reaginowy test  VDRL, łączenie ze swoistym FTA ABS, swoisty TPHA i ewentualnie swoisty TPI, w przypadku niejednoznacznych wyników dwóch poprzednich testów potwierdzenia. Czułość diagnostyczna USR wynosi 70-80% dla kiły pierwszorzędowej i blisko 99-100% dla drugorzędowej. Dodatni wynik testu obserwowany jest już 6 tygodni od zakażenia. Po skutecznym leczeniu kiły, USR jako jeden z pierwszych testów serologicznych, daje wynik ujemny.

Badania laboratoryjne

Zobacz wszystkie
Skip to content