Zakres usług:

 

Podstawowa opieka zdrowotna

 • Lekarz POZ
 • Pediatra
 • Pielęgniarka POZ
 • Pielęgniarka środowiskowa
 • Pielęgniarka szczepienna
 • Położna POZ

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • Chirurgia naczyniowa
 • Dermatologia
 • Ginekologia
 • Kardiologia
 • Laryngologia
 • Medycyna sportowa
 • Neurologia
 • Okulistyka
 • Ortopedia
 • Pulmunologia
 • Rehabilitacja
 • Reumatologia
 • Psychiatria

Diagnostyka obrazowa

 • USG (badanie ultrasonograficzne)
 • RTG (badania rentgenowskie)
 • EEG (elektroencefalografia)
 • EMG (badanie elektrofizjologiczne, elektromiografia)

Diagnostyka laboratoryjna

 • Gabinet zabiegowy

Medycyna pracy

 • Lekarz Medycyny Pracy

Rehabilitacja

 • Fizjoterapia
 • Lekarska Opieka Rehabilitacyjna
Skip to content