Monitorowanie serca metodą holterowską

Badanie pozwala monitorować pracę serca nieprzerwanie przez wiele godzin (zwykle 24h lub 48h), nie tylko w spoczynku, ale również w ruchu, a także podczas snu. Dodatkowo Pacjent może prowadzić notatki i zapisywać godziny występowania określonych dolegliwości. Wyniki powinny być interpretowane z uwzględnieniem wielu czynników takich, jak m.in. wiek i aktywność fizyczna Pacjenta. Wielogodzinny zapis pracy serca jest następnie analizowany przez lekarza, niekiedy przy wsparciu specjalistycznych programów komputerowych. 

Jakie są wskazania do wykonania badania EKG Holter?

  • omdlenia i stany przedomdleniowe,
  • kołatanie serca,
  • podejrzenie migotania przedsionków,
  • ocena trafności leczenia farmakologicznego lub działania rozrusznika serca,
  • rzeczywiste ryzyko zaistnienia nagłej śmierci sercowej.

Przebieg i przygotowanie

Podczas EKG Holter pielęgniarka przypina do klatki piersiowej elektrody, które wędrują do małego urządzenia, zbliżonego kształtem do walkmana. Badanie jest bezpieczne i nie boli. Kardiolodzy zlecają je, ponieważ jest zdecydowanie precyzyjniejsze w wykrywaniu zaburzeń pracy serca od EKG spoczynkowego.

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Zaleca się, by w czasie badania spać na plecach.

 

Skip to content