Pielęgniarka POZ

Jakie zadania spełnia pielęgniarka rodzinna? Praktyczne informacje 

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej przysługuje Ci prawo do korzystania z opieki medycznej pielęgniarki POZ, która odpowiada m.in. za:

 • podawanie leków za pomocą różnych metod (np. w formie zastrzyków dożylnych i podskórnych),
 • cewnikowanie pęcherza u kobiet,
 • płukanie pęcherza,
 • stawianie baniek,
 • zdejmowanie szwów,
 • przeprowadzanie inhalacji,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych (w takich przypadkach jak np. stomia, odleżyny, oparzenia czy otarcia).
 • testy przesiewowe służące do oceny prawidłowości rozwoju dziecka.

Domowa opieka pielęgniarska – w jaki sposób skorzystać ze świadczenia?

Krewni bądź opiekunowie chorego powinni skontaktować się z jego lekarzem mającym kontrakt z NFZ, który wystawi skierowanie wraz z kartą oceny Pacjenta w skali Barthel. Ostatnim etapem jest uzyskanie zgody Pacjenta na objęcie go taką formą opieki.

Czym jest skala Barthel?

Dzięki skali Barthel lekarz (np. geriatra) lub pielęgniarka środowiskowa jest w stanie ocenić jak chory radzi sobie z codziennymi czynnościami takimi, jak kontrolowanie potrzeb fizjologicznych, ubieranie się, jedzenie czy dbanie o higienę osobistą.

Ograniczony zakres działania pielęgniarki POZ – co może, ale w niepełnym zakresie?

 • zlecanie badań diagnostycznych,
 • wystawianie recept i zleceń na wyroby medyczne.

Jeżeli u któregoś z Pacjentów konieczne jest podanie zastrzyku np. w niedzielę, to należy odpowiednio wcześnie przekazać tę informację do placówki medycznej, która na danym obszarze będzie pełnić funkcję nocnej i świątecznej opieki medycznej.

 

Co warto wiedzieć o domowej opiece pielęgniarskiej?

 • pielęgniarka, która świadczy usługi w ramach opieki domowej jest zobligowana do kontaktu z lekarzem POZ oraz pielęgniarką POZ w celu informowania ich o zmianach w stanie zdrowia Pacjenta,
 • za zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne niezbędne do pielęgnacji chorego, odpowiadają jego bliscy lub opiekunowie,
 • pielęgniarka odwiedza swoich podopiecznych minimum 4 razy tygodniowo w dni powszednie między godziną 8:00 a 20:00,
 • w uzasadnionych przypadkach usługi w ramach długookresowej opieki pielęgniarskiej mogą być świadczone w weekendy i święta lub w godzinach nocnych (wtedy rolę przejmuje nocna i świąteczna opieka zdrowotna).

Długoterminowa  domowa opieka pielęgniarska

W ramach świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych Pacjenci ubezpieczeni w NFZ mogą korzystać z długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej. Taka usługa jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ. Według definicji przyjętej przez Ministerstwo Zdrowia długoterminowa opieka pielęgniarska, to długookresowa, profesjonalna pielęgnacja i rehabilitacja, obejmująca również kontynuowanie farmakoterapii oraz leczenia dietetycznego w warunkach domowych.

Komu i na jakich zasadach przysługuje pomoc pielęgniarki?

 • osobom obłożnie i przewlekle chorym, które na stałe przebywają w domu,
 • Pacjentom, którzy uzyskali wynik 40 punktów lub mniej w skali Barthel (skala określa sprawność i samodzielność),
 • co istotne, nie ma możliwości jednoczesnego korzystania z domowej opieki pielęgniarki i opieki dla osób mechanicznie wentylowanych, przebywających w hospicjum domowym lub w stacjonarnym zakładzie opiekuńczym,

Długoterminowa opieka na NFZ –  za co odpowiada pielęgniarka?

 • leczy rany i odleżyny,
 • zmienia opatrunki,
 • podłącza kroplówkę,
 • wymienia cewnik,
 • robi zastrzyki,
 • pionizuje chorego i instruuje go w wykonywaniu ćwiczeń ogólnousprawniających i oddechowych,
 • współpracuje z rodziną chorego i doradza w zakresie pielęgnacji Pacjenta (daje praktyczne wskazówki odnośnie żywienia czy podawania leków),
 • pielęgniarka sprawująca długoterminową opiekę domową jest uprawniona do wydawania w określonym zakresie recept, skierowań na badania oraz zleceń na wyroby medyczne takie, jak np. pieluchomajtki, okulary czy wózki inwalidzkie.

 

Co jeszcze warto wiedzieć o domowej opiece pielęgniarskiej?

 • pielęgniarka, która świadczy usługi w ramach opieki domowej jest zobligowana do kontaktu z lekarzem POZ oraz pielęgniarką POZ w celu informowania ich o zmianach w stanie zdrowia Pacjenta,
 • za zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne niezbędne do pielęgnacji chorego, odpowiadają jego bliscy lub opiekunowie,
 • pielęgniarka odwiedza swoich podopiecznych minimum 4 razy tygodniowo w dni powszednie między godziną 8:00 a 20:00,
 • w uzasadnionych przypadkach usługi w ramach długookresowej opieki pielęgniarskiej mogą być świadczone w weekendy i święta lub w godzinach nocnych (wtedy rolę przejmuje nocna i świąteczna opieka zdrowotna).
Skip to content