Pielęgniarka szkolna

Rola higienistki

Głównym zadaniem pielęgniarki szkolnej (właściwie pielęgniarki środowiskowej nauczania i wychowania) jest udzielanie pomocy przedlekarskiej i dbanie o profilaktykę zdrowia wśród dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Higienistka może pracować w szkolnym gabinecie lub w placówce medycznej takiej jak np. przychodnia.

Często to właśnie pielęgniarka szkolna jest pierwszą osobą, która zauważa nieprawidłowości w rozwoju dziecka. To jej rodzice są wdzięczni za szybką reakcję w przypadku nagłych urazów czy kontuzji doznanych przez ich pociechy w czasie zajęć sportowych.

Jakie zadania wykonuje pielęgniarka szkolna? 

  • badania bilansowe i przesiewowe,
  • zbiera informacje na temat stanu zdrowia dzieci, a także ich kondycji fizycznej (wykonuje pomiary ciała, ocenia BMI).
  • edukuje w zakresie zdrowia jamy ustnej i prowadzi fluoryzację,
  • opiekuje się uczniami niepełnosprawnymi i cierpiącymi na choroby przewlekłe,
  • ocenia zapotrzebowanie danej placówki oświatowej na materiały opatrunkowe i leki,
  • współpracuje z dyrektorem szkoły w obszarze bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków oraz warunków sanitarnych.

Jakie badania wykonuje higienistka?

  • testy do wykrywania zaburzeń: rozwoju fizycznego, układu ruchu (w tym skrzywienia kręgosłupa) i słuchu,
  • badanie ostrości wzroku i widzenia barw, a także testy w kierunku zeza,
  • wstępne badanie wad wymowy oraz ciśnienia tętniczego.

 

Pielęgniarka szkolna pracuje w dni nauki szkolnej, a jej grafik jest uzależniony od planu lekcji danej placówki.

Skip to content