Położna POZ

Komu i na jakich zasada pomaga położna POZ?

W ramach kompleksowej opieki pielęgnacyjnej położniczej oraz ginekologicznej, kobiety w każdym wieku, a szczególnie ciężarne oraz matki, które mają dzieci do drugiego miesiąca życia, mogą korzystać ze wsparcia pielęgniarki środowiskowej. 

Dlaczego warto korzystać z opieki położnej podczas ciąży?

 • edukacja kobiet w ciąży, która pozwoli im lepiej przygotować się do porodu i macierzyństwa (to szczególnie istotne u kobiet, które są w ciąży wysokiego ryzyka) – pielęgniarka środowiskowa przekazuje praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat porodu, połogu, jak również karmienia piersią,
 • spotkania z położną umożliwiają wstępną ocenę problemów zdrowotnych Pacjentki,
 • opieka położnej obejmuje też realizację profilaktycznego pakietu badań.

Jak często kobieta w ciąży może korzystać ze wsparcia położnej?

 • kobietom między 21 a 31 tygodniem ciąży przysługuje maksymalnie 10 wizyt u położnej (1 raz w tygodniu)
 • od 32 tygodnia ciąży do porodu — maksymalnie 26 wizyt (2 razy w tygodniu).

Opieka nad noworodkiem — wizyty patronażowe

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy życia dziecka położna powinna odbyć od 4 do 6 wizyt patronażowych, z czego pierwsza z nich odbywa się maksymalnie do 48 godzin po opuszczeniu przez matkę szpitala.

Między 1 a 4 dniem od urodzenia:

 • oceną i badaniem ogólnego stanu dziecka (m.in. na podstawie kryteriów uwzględnionych przez skalę Apgar),
 • profilaktyką zakażeń przedniego odcinka oka,
 • doradztwem w zakresie karmienia piersią,
 • wykonaniem dokładnych pomiarów ciała dziecka obejmujących masę i długość ciała, obwód główki oraz klatki piersiowej.

 

Między 1 a 6 tygodniem życia – minimum 4 wizyty patronażowe.

Położna zajmuje się:

 • obserwacją rozwoju dziecka – tu należy ocenić m.in. stan skóry i błon śluzowych, a także zmiany w sferze psychoruchowej dziecka, w tym reakcje na środowisko zewnętrzne,
 • oceną odruchów dziecka,
 • oceną sposobu karmienia piersią oraz relacji noworodka z opiekunami,
 • wykrywaniem patologicznych objawów,
 • edukacją zdrowotną rodziców — porady położnej dotyczą takich kwestii jak karmienie piersią, szczepienia ochronne, laktacja czy kontrola płodności.

Inne zadania położnej w zakresie opieki nad niemowlętami

 • rozpoznawanie czynników ryzyka chorób w rodzinie,
 • promowanie postaw prozdrowotnych,
 • planowanie działań (np. badań, szczepień).

Co warto wiedzieć:

 • po zakończeniu wizyt patronażowych opiekę nad dzieckiem przejmuje pielęgniarka POZ,
 • każda kobieta ma prawo do tego, by dwa razy w roku bezpłatnie zmienić położną.

Położna środowiskowa pomaga nie tylko w ciąży 

Usługi świadczone przez położną środowiskową nie są skierowanie jedynie do ciężarnych oraz świeżo upieczonych mam. Położna zapewnia opiekę pozabiegową kobietom, które przeszły operacje ginekologiczno-onkologiczne, a także ma kompetencje do pobierania wymazu do cytologii.

Skip to content