Triglicerydy

Sprawdź cenę:

  • Wybierz masto

  • Opis

    Badanie stężenia triglicerydów (TG) wykonywane jest pojedynczo lub w ramach profilu lipidowego (Lipidogramu), obejmującego poza TG: pomiar cholesterolu całkowitego (TC); cholesterolu lipoprotein o małej gęstości (LDL-C); cholesterolu lipoprotein o dużej gęstości (HDL-C) i cholesterolu nie-HDL-C.  Wskazaniem do wykonania pomiaru TG jest diagnostyka dyslipidemii  (nieprawidłowe  ilości lub skład frakcji lipidów) oraz ocena ryzyka rozwoju miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak choroba wieńcowa i zawał serca, niedokrwienny udar mózgu i  miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych, a także ryzyka ostrego zapalenia trzustki. Poza wskazaniami, TG oznaczane jest podczas badań kontrolnych w ramach profilu lipidowego. Dyslipidemie mogą wiązać się z: otyłością, nadużywaniem alkoholu, cukrzycą, hipotyreozą, ostrym zapaleniem trzustki (dyslipidemie wtórne) lub mogą być uwarunkowane genetycznie (dyslipidemie pierwotne), jak rodzinna hipertriglicerydemia. Wysoki poziom TG występuje u chorych na nieleczoną lub nieprawidłowo kontrolowaną cukrzycę. Poziom TG charakterystyczny dla dorosłych ustala się już u niemowląt i wykazuje tendencję wzrostową w miarę starzenia.

Skip to content