Wapń

Sprawdź cenę:

  • Wybierz masto

  • Opis

    Pomiar stężenia wapnia w krwi, wykonywany w chorobach układu kostnego, zaburzeniach funkcji: nerek, serca, układu pokarmowego i nerwowego. Około połowa wapnia całkowitego w organizmie to wapń zjonizowany (tzw. wolny), będący aktywną metabolicznie formą wapnia. Wapń jest niezbędny w procesach krzepnięcia krwi, skurczu mięśni, pracy mięśnia sercowego i gruczołów dokrewnych, a także należy do grupy tzw. drugich przekaźników wewnątrzkomórkowych.


    Przygotowanie do badania

    Zalecane pobieranie rano i na czczo.

Badania laboratoryjne

Zobacz wszystkie
Skip to content