Nowy Dyrektor Generalny Corten Medic

Z dniem 1 grudnia 2020 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Generalnego Corten Medic. Ze stanowiska ustąpił Tomasz Sikora, założyciel i właściciel Corten Medic. Nowym Dyrektorem Generalnym został dotychczas pełniący funkcję Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Corten Medic dr Paweł Korneta. 


Nowy Dyrektor Generalny Corten Medic ma 11-letnie doświadczenie tworzeniu i wdrażaniu strategii i rozwoju spółek. Współtworzył strategie dla organizacji w Polsce i za granicą, m. in.: dla korporacji w Rosji, Anglii, Niemczech. Strategie, plany i projekty, które opracowywał wielokrotnie decydowały o osiąganych wysokich pozycjach rynkowych organizacji. dr Paweł Korneta jest doktorem nauk ekonomicznych (Uniwersytet Technologiczny w Radomiu), magistrem zarządzania (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), a także magistrem informatyki (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych).

Do Corten Medic dr Paweł Korneta dołączył obejmując stanowisko Manager ds. Strategii i Operacji. Od tego czasu brał aktywny udział w rozwijaniu Centrum Medycznego, był pomysłodawcą i leaderem przełomowych dla organizacji projektów. W kolejnych latach jako Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju krok po kroku planował i wdrażał kolejne pionierskie projekty na rynku – pierwszy w Polsce Dentobus rozpoczął realizację świadczeń właśnie w Corten Medic. Dzięki podejmowanym projektom Corten Medic sukcesywnie zwiększało zasięg swoich działań i świadczeń, tworząc sieć centrów medycznych. Wkład w rozwój organizacji został doceniony przez Założyciela i Właściciela Corten Medic Tomasza Sikorę, który wprowadzając organizację na kolejny poziom rozwoju, wybrał dr. Pawła Kornetę na nowego Dyrektora Generalnego.

Dyrektor dr Paweł Korneta zapowiedział, że w centrum działań Corten Medic niezmiennie pozostanie Pacjent. Planowany dalszy dynamiczny rozwój organizacji oraz wdrażanie w sieci Corten Medic innowacyjnych rozwiązań ma dalej służyć przede wszystkim zdrowiu i dobru Pacjenta oraz wychodzić na przeciw jego aktualnym potrzebom  i oczekiwaniom.

Skip to content