Corten Medic – Bezpieczna Przychodnia

Wdrożyliśmy dodatkowe procedury bezpieczeństwa zdrowotnego

Drodzy Pacjenci! W trosce o Wasze bezpieczeństwo w Centrum Medycznym Corten Medic zostały wdrożone dodatkowe procedury związane z ogólnopolską walką z koronawirusem. Prosimy do stosowanie się do instrukcji, które są przekazywane przez personel. Mają one na celu zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne w przychodni.


Corten Medic #BezpiecznaPrzychodnia – poznaj procedury

Prosimy Pacjentów o bezwzględne przestrzeganie procedur na całym terenie przychodni Corten Medic:

  1. Oferujemy swoją pomoc Pacjentom potrzebującym opieki medycznej. 
  2. Pacjenci wchodzą do Centrum Medycznego na zaproszenie Biura Obsługi Pacjenta (recepcji). 
  3. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji personelu przychodni ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne.
  4. Pacjenci są zobowiązani zdezynfekować ręce przed wejściem do Centrum Medycznego. Dozowniki z płynem do dezynfekcji są dostępne przy drzwiach wejściowych oraz dodatkowo w środku przychodni.
  5. Na terenie przychodni obowiązuje zasada zachowania odległości 1,5 metra od wszystkich osób znajdujących się w przychodni. 
  6. Co 30 min. dezynfekowane są powierzchnie użytkowe w przychodni (blaty, stoliki, klamki itp.).
  7. Przychodnia została wyposażona w ogólnodostępne dla Pacjentów dodatkowe środki dezynfekcji rąk.
  8. Obiegiem Pacjentów kieruje personel przychodni. Prosimy o stosowanie się do instrukcji.

 


Zapoznaj się z Oświadczeniem Dyrektora Corten Medic w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2

Oświadczenie Dyrektora Corten Medic w sprawie koronawirusa SARS-COV-2

Oświadczenie Dyrektora Corten Medic w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2

 

Skip to content